Lồn này chỉ nguyện dâng hiến cho anh
Thái Lan
Lồn này chỉ nguyện dâng hiến cho anh
Cái lồn to này sẽ chỉ là của anh mà thôi
Nga
Cái lồn to này sẽ chỉ là của anh mà thôi